Склад вченої ради

Склад Вченої ради факультету фізики, електроніки та компютерних систем:

 1. Ахметшина Людмила Георгіївна, професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор;
 2. Башев Валерій Федорович, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів, доктор фізико-математичних наук, професор;
 3. Бухаров Сергій Володимирович, заступник декана з виховної роботи, доц. каф. електронних засобів телекомунікацій, кандидат технічних наук;
 4. Вовк Сергій Михайлович, доц. кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 5. Дергачов Михайло Петрович, декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 6. Долгов Валерій Михайлович, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 7. Дробахін Олег Олегович, зав. каф. прикладної і комп’ютерної радіофізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 8. Коваленко Олександр Володимирович, зав. каф. радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор, голова Вченої ради ФФЕКС;
 9. Корчинський Володимир Михайлович, зав. каф. електронних засобів телекомунікацій, доктор технічних наук, професор;
 10. Магро Валерій Іванович, доцент кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 11. Мерцалова Марія Олегівна, голова студентської ради факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, студентка групи КС-19-1;
 12. Мозговий Дмитро Костянтинович, доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент;
 13. Моногарова Віринея Андріївна, студентка групи КО-19-1;
 14. Півень Сергій Сергійович, студент групи КІ-18-1;
 15. Плахтій Євген Георгійович, старший викладач кафедри комп’юерних наук та інформаційних технологій;
 16. Рябцев Сергій Іванович, завідувач кафедри експериментальної фізики, доктор фізико-математичних наук, доцент;
 17. Салтиков Дмитро Юрійович, заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів, кандидат фізико-маематичних наук;
 18. Свинаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент;
 19. Сєтов Євген Анатолійович, заступник декан з наукової роботи та міжнародного співробітництва, доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук;
 20. Сівцов Дмитро Павлович, завідувач навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії кафедри електронних обчислювальних машин;
 21. Скалозуб Володимир Васильович, завідувач кафедри теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 22. Соколовський Олександр Йосипович, професор каф. теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 23. Султанова Оксана Миколаївна, диспетчер деканату ФФЕКС;
 24. Трубіцин Михайло Павлович, зав. каф. фізики твердого тіла та оптоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор;
 25. Турінов Андрій Миколайович, доцент кафедри теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 26. Уланова Євгенія Анатоліївна, в.о. голови профбюро факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, завідувачка навчальної лабораторії біомедичної електроніки кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 27. Хандецький Володимир Сергійович, зав. каф. електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор.