Електронні комунікації та радіотехніка

 

Загальна інформація

  • Код: 172
  • Форма навчання: очна (денна)
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр, PhD
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 60, магістр – 40

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика програми підготовки

Неможливо уявити собі існування людини без телекомунікацій – способу зв’язку, що реалізується засобами дистанційного сполучення відправника та отримувача інформації із застосуванням електронних, електромагнітних, мережевих, комп’ютерних та інформаційних технологій.

Знання та вміння фахівця телекоммунікацій та радіотехніки сполучають ґрунтовну підготовку з інформаційних технологій (програмування, налагодження, конфігурування, використання телекомунікаційних мереж, протоколів зв’язку) та практичні навички з експлуатації сучасного телекомунікаційного устаткування, аналізу та оптимізацій динаміки передавання даних у телекомунікаційних мережах.

Освітня програма забезпечує вміння визначати принцип дії, технічні та експлуатаційні характеристики, призначення типових електронних приладів та схем; розраховувати характеристики цифрових схем на основі параметрів компонентів; розробляти на основі типових рішень схеми модульних та комплексних електронних систем на базі мікропроцесорів та мікроконтролерів; а також здатність розробляти програмне забезпечення для систем дистанційного зв’язку та систем реального часу, практичні навички із застосування прогресивних інформаційних технологій автоматизованого проектування інженерного рішення, інтерактивного моделювання, 3D-візуалізації та друку.

Запорукою якісної інженерної підготовки з високотехнологічної електроніки та сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій є розвинена лабораторна база на основі ПК та цифрових осцилографів і генераторів сигналів; модулів на мікропроцесорах та процесорах обробки сигналів; обладнання для 3D-друку з комп’ютерним керуванням; обладнання для лазерної та механічної обробки на верстаті з ЧПУ; сучасного обладнання біомедичного призначення, а також наявні програмні засоби моделювання та оптимізації процесів оброблення телекомунікаційних і радіотехнічних сигналів; комп’ютерні системи автоматизованого проектування; програмне забезпеченням вбудованих систем реального часу, спеціалізоване програмне забезпечення передавання телемедичних даних та проведення відеоконференцій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації студентів в області телекомунікацій та радіотехніки. Тому студенти отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування телекомунікаційних мереж безпосередньо у провідних операторів зв’язку України – Vodafone, Київстар, LifeCell, Укртелеком, студентам надаються можливості проходження майстер-класів у цих установах з перспективами наступного працевлаштування.

Телекомунікації є однією з найбільш затребуваних та дефіцитних на ринку праці технічних спеціальностей. Приходьте й залучайтеся!

Професійно-орієнтовані дисципліни: Теоретичні основи радіотехніки; Теоретичні основи телекомунікацій; Канальне кодування у цифрових системах зв’язку; Основи електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль; Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій; Технології автоматизованого проектування телекомунікаційних систем; Технології безпровідних систем зв’язку; Інформаційні технології алгоритмічного забезпечення телекомунікаційних систем (спеціалізовані програмові системи GPSS, OPNET, обчислювальна технологія CUDA); Сучасні системи комп’ютерного моделювання телекомунікаційних мереж; Інформаційна безпека у телекомунікаційних системах; Основи сучасної електроніки; Основи мікроелектроніки; Схемотехніка електронних апаратів; Мікроконтролери в електронних апаратах; Програмування вбудованих систем.

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика програми підготовки

Освітньо-професійна, з академічно-прикладною орієнтацією у сфері дослідження, оптимізації та реалізації передавання інформації в стаціонарних, мобільних та супутникових системах зв’язку й оброблення сигналів у радіотехнічних системах широкого призначення. Спрямована на підготовку наукових співробітників з електроніки та телекомунікацій, інженерів-дослідників в галузі електроніки та телекомунікації, викладачів закладів вищої освіти. Надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки).

Характерна особливість освітньої програми полягає в інтеграції фахової підготовки в галузі телекомунікацій та радіотехніки з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю. Програма базується на знаннях міжнародних стандартів у сфері телекомунікацій та сучасних уявленнях про тенденції й закономірності розвитку телекомунікаційних технологій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Електричні та оптичні системи передачі; Супутникові системи передачі; Захист інформації в телекомунікаційних системах; Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології; Електромагнітна сумісність апаратних засобів телекомунікацій; Імітаційне моделювання динаміки функціонування багатоканальних телекомунікаційних систем; Інформаційні технології BigData у телекомунікаційних мережах.