Наукова діяльність


    Наукові конференції


Вісник Дніпровського
університету. Серія: Фізика.
Радіоелектроніка

 


    Вчена рада

   

Співробітництво з ПриватБанк

 

   

        Співробітництво з Yalantis