Наукові конференції

VI Всеукраїнська науково-практична конференція

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем
(MEICS-2021)

Дніпро, 24–26 листопада 2021 р.

Організатори конференції

Міністерство освіти і науки України
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Організаційний комітет

Коваленко О. В., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро) – голова орг. комітету
Башев В. Ф., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Гіржон В. В., д. ф.-м. н., проф. (м. Запоріжжя)
Дробахін О. О., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Дмитрук І. М., д. ф.-м. н., проф. (м. Київ)
Карташов В. М., д. т. н., проф. (м. Харків)
Корчинський В. М., д. т. н., проф. (м. Дніпро)
Лепіх Я. І., д. ф.-м. н., проф. (м. Одеса)
Павлик Б. В., д. ф.-м. н., проф. (м. Львів)
Пелещак Р.М., д. ф.-м. н., проф. (м. Дрогобич)
Рябцев С. І., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Скалозуб В. В., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Трубіцин М. П., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Тулученко Г. Я., д. т. н., проф. (м. Херсон)
Хандецький В. С., д. ф.-м. н., проф. (м. Дніпро)
Шульга С. М., д. ф.-м. н., проф. (м. Харків)
Гомілко І. В., к. ф.-м. н., доц. (м. Дніпро)
Іванченко О. В., к. ф.-м. н., доц. (м. Дніпро)
Колбунов В. Р., к. ф.-м. н., доц. (м. Дніпро)
Свинаренко Д.М., к. т. н., доц. (м. Дніпро)
Скуратовський І. А., к. ф.-м. н., доц. (м. Дніпро)
Дергачов М. П., к. ф.-м. н., доц. (м. Дніпро)

Вчений секретар конференції

Вашерук Олександр Васильович, к. т. н., доц. (м. Дніпро)
Наукові напрямки конференції
 • Інформаційні системи і технології
  • Математичне моделювання технічних систем і обчислювальні методи
  • Системні питання побудови і моделювання інформаційних систем
  • Методологія розробки програмного забезпечення і систем керування базами даних
  • Інформаційні технології розробки програмного забезпечення комп’ютерних мереж
  • Інформаційні технології і інструментальні засоби проектування комп’ютерних мереж
  • Інформаційні технології в навчанні
  • Керування інформаційною безпекою
 • Комп’ютерні системи і компоненти
  • Апаратні й програмні засоби для спеціалізованих комп’ютерних систем
  • Апаратні и програмні засоби для вбудовуваних і робототехнічних систем
  • Методи і засоби створення паралельних, розподілених і реконфігурованих комп’ютерних систем
  • Обробка сигналів і інформації в спеціалізованих комп’ютерних системах
  • Проектування і моделювання комп’ютерних систем і мереж
  • Контроль і діагностика апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж
  • Апаратні й програмні методи захисту інформації
 • Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації
  • Сучасні й перспективні радіолокаційні системи
  • Передача й обробка сигналів
  • Апаратні радіоелектронні засоби
  • Технології й засоби зв’язку
 • Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології
  • Функціональна мікро- і наноелектроніка
  • Опто- і акустоелектроніка
  • Вимірювачі-перетворювачі, сенсори
  • Матеріали мікро- і наноелектроніки
 • Фізичні явища в матеріалах електронної техніки та технологія їх отримання
  • Технології активних середовищ електронної техніки
  • Нанооб’єкти, нанокераміка, нанокомпозиты
  • Фундаментальні властивості: кристалічна, мікро- і наноструктура
  • Моделювання процесів в оксидних матеріалах
  • Дефекти, домішки і явища переносу в оксидних матеріалах
  • Теорія, розробка і моделювання електронних приладів
  • Матеріали квантової і оптоелектроніки
  • Сцинтиляційні матеріали і детектори радіації
  • Магнітні і магнітооптичні перетворювачі
  • Хімічні сенсори, каталізатори і твердотільні електроліти
  • Квантово-розмірні явища, оптичні, фотоелектричні і магнітні властивості напівпровідникових кристалів
  • Технології отримання матеріалів електронної техніки

 

Мова конференцiї: українська, англiйська.

Матеріали попередніх конференцій MEICS-2021 Загальна інформація (dnure.dp.ua)