Journal of Physics and Electronics (Журнал фізики та електроніки)

Journal of Physics and Electronics (до 2018 року – Вісник Дніпровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка») – це рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні роботи, що містять нові результати у різних галузях фізики та електроніки. Журнал розглядає теоретичні та експериментальні дослідження в галузях, починаючи від фундаментальних теоретичних досліджень до технологічних застосувань.

Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 зі змінами від 16.07.2018 № 775).

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ)

Головний редактор: Скалозуб Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри теоретичної фізики ДНУ
Заступник головного редактора: Моісеєнко Василь Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор,
професор кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів ДНУ
Відповідальний секретар: Куцева Наталія Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри експериментальної фізики ДНУ

Мова (мови) видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: двічі на рік.
Сфера розповсюдження та категорія читачів – наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук

Key title: Journal of Physics and Electronics
Abbreviated key title: J. Phys. Electron.
ISSN: 2616-8685 (Print)
2664-3626 (Online)

Web-сайт журналу: Journal of Physics and Electronics (dnu.dp.ua)