Спеціальності

                 Середня освіта (Фізика)

                    Фізика та астрономія

    Прикладна фізика та наноматеріали

                     Комп’ютерні науки

                 Комп’ютерна інженерія

        Мікро- та наносистемна техніка

        Телекомунікації та радіотехника