Комп’ютерні науки

 

Загальна інформація

  • Код та назва спеціальності: 122 Комп’ютерні науки
  • Назва освітньої програми: Комп’ютерні науки
  • Форма навчання: очна (денна)
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр, PhD
Коефіцієнти для вступу у 2023 році на спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Основний блок Додатковий блок
Українська
мова
Математика Історія України /
Біологія /
Хімія
Іноземна
мова
Фізика
0,3 0,5 0,2 0,3 0,4

Computer Science (CS) або комп’ютерні науки

Це науки про методи та процеси збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації з використанням комп’ютерних технологій, які забезпечують можливість її застосування для прийняття рішень. Вони вивчають комп’ютерні технології та представлення інформації загалом, а не окремі сфери, такі як розробка чи тестування програмного забезпечення.

Для чого потрібно знати комп’ютерні науки

Computer Science вивчають як влаштовані комп’ютерні інформаційні системи, як у них подається, зберігається і передається інформація, за якою логікою вони працюють. Це допомагає нам програмувати ефективніше. З такими знаннями можна результативніше застосовувати ті чи інші рішення, вирішувати складніші завдання, уникати помилок.

Computer Science — це наука яка будується на теоретичних та практичних знаннях. З нею людина краще розуміє, що робить, швидше навчається та росте у професійному плані.

Що входить до комп’ютерних наук

Математика

Вища математика, математичний аналіз, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, дискретна математика, чисельні методи тощо.

Теоретична інформатика

Це фундаментальна наука, яка присвячена інформації: тому, як вона подається, зберігається та передається, а також теорії інформації та теорії кодування.

Архітектура комп’ютерів

Цей розділ вивчає як влаштовано комп’ютерну техніку всередині, за яким принципом працюють її складові: процесор, материнська плата, чіпсет, різні вузли та блоки пам’яті, інші складові.

Алгоритми та структури даних

Вивчення, створення та застосування алгоритмів – це окремий великий розділ науки. Алгоритми служать базовими елементами будь-якої машинної програми. В правильній організації структур даних і процедур їх обробки закладено фундамент правильності та ефективності роботи програми.

Мови програмування

CS вивчає не тільки особливості мов і вміння їх застосовувати, а і їхню внутрішню будову загалом. Це те, як влаштовані мови програмування, яка в них структура, як вони реалізовані і на чому будуються.

Бази даних

Для баз даних — структурованих сховищ інформації існує окремий розділ комп’ютерних наук. Він визначає підходи до зберігання даних, організації зв’язків між ними та доступу до них, а також системи управління базами даних.

Інформаційні мережі

Вивчає мережі передачі даних: те, як вони влаштовані, як передають інформацію. Цей розділ описує мережеві протоколи, їхні особливості та безпеку. Розуміння мереж потрібне під час розробки інтернет-сайтів, веб-додатків або розподілених систем.

Криптографія та інформаційна безпека

Ця галузь вивчає методи захисту від несанкціонованого доступу до інформації, її перехоплення чи прослуховування. Розуміння базових принципів інформаційної безпеки потрібне всім, хто має справу з мережами передачі даних.

Штучний інтелект

До цієї сфери відносять усе, що пов’язане з розумною поведінкою комп’ютерних систем. Це робототехніка, комп’ютерний зір та обробка комп’ютером природної мови. Сюди ж належать машинне навчання, теорія нейронних мереж та багато іншого.

Це не вичерпний перелік складових комп’ютерних наук. Багато чого на тебе чекає попереду!

Викладання та навчання

Ми пропонуємо поєднання сучасних підходів практично-орієнтованого навчання з базовою фундаментальною підготовкою університетського рівня. Навчання здійснюється висококваліфікованими викладачами на принципах студентоцентрованого підходу з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти. Залучення до освітнього процесу спеціалістів-практиків провідних компаній ІТ-галузі України та надання можливостей студентам проходження практичної підготовки на базі цих компаній з подальшим можливим працевлаштуванням надає можливість опанувати не лише теоретичну базу, а й набути необхідних практичних навичок. Семінари та вебінари, воркшопи та хакатони, майстер-класи та тренінги від провідних фахівців дозволяють кожному визначити найбільш цікаві напрями для самореалізації, розвинути Hard- та Soft Skills, пройти перші співбесіди у компаніях та знайти перше робоче місце. Окрім навчальних дисциплін за спеціальністю, студентам пропонується обрати будь-які дисципліни з будь-якого факультету ДНУ та сформувати таким чином свою власну освітню траєкторію, тобто кожен може вивчати те, що дійсно цікаво йому особисто!!!

Партнери та роботодавці

Це твоє майбутнє!!!