Середня освіта (Фізика)

Загальна інформація

  • Код: 014.08
  • Форма навчання: очна (денна)
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50

Відомості про програму навчання

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Головне завдання спеціальності – підготовка кваліфікованих педагогічних працівників для загальноосвітніх навчальних закладів, професійної (професійно-технічної) освіти, які здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми навчання та виховання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Програма знайомить студентів з сучасними уявленнями про цілі і цінності педагогічної освіти, проблемами навчання і виховання студентів та школярів, традиційними та інноваційними підходами до їх вирішення.
Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до впровадження нових освітніх, педагогічних та інформаційних технологій в професійній (викладацькій) діяльності. Програма є основою до вивчення фізики, інформатики та програмування.
Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-керівницької діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Сучасні уявлення про матерію, простір і час; Історія фізики; Педагогіка та психологія середньої школи; Методика викладання шкільного курсу фізики; Фундаментальні експерименти фізики; Педагогічна майстерність та вікова психологія; Віртуальна фізична лабораторія; Демонстраційний експеримент при викладанні фізики; Комп’ютерне моделювання в загальній фізиці; Природничо-наукова картина світу; Історія астрономічних досліджень; Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики.