Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами та ступенями: 
Телекомунікації та радіотехніка (Бакалавр, Магістр, PhD).

Адреса: вул. Наукова, 9, корп.12 ДНУ
Teлефон: +38 (056) 373-12-63

 

 

Корчинський Володимир Михайлович

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

На кафедрі працюють:
Овсяніков Віктор Володимирович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри;
Свинаренко Дмитро Миколайович, канд. техн. наук, доцент, професор кафедри;
Бондаренко Валерій Прокопович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри;
Бухаров Сергій Володимирович, канд. техн. наук, доцент кафедри;
Мозговий Дмитро Костянтинович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри;
Морозов Валентин Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри;
Сарана Володимир Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри;
Чернетченко Дмитро Володимирович, канд. техн. наук, доцент кафедри;
Корабельников Микита Олександрович, асистент кафедри;
Безносова Олена Рафітівна,завідувач навчальної лабораторії телекомунікацій;
Уланова Євгенія Анатоліївна, завідувач навчальної лабораторії біомедичної електроніки;
Остапенко Жанна Іванівна, провiдний iнженер навчальної лабораторії телекомунікацій;
Ільченко Євгенія Владиславівна, інженер навчальної лабораторії біомедичної електроніки.

Викладачі кафедри викладають понад 40 навчальних дисциплін, зокрема: «Теоретичні основи телекомунікацій», «Алгоритмізація, структури даних та програмування», «Канальне кодування у цифрових системах зв’язку», «Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій», «Випробування електронних апаратів телекомунікацій», «Електромагнітна сумісність електронних апаратів телекомунікацій», «Мікропроцесори в електронних апаратах телекомунікацій», «Радіорелейні системи передачі», «Супутникові системи передачі та технології супутникового зв’язку», «Технології мобільного зв’язку», «Супутникові телекомунікаційні технології», «Комп’ютерні телекомунікаційні технології», «Антенно-фідерні пристрої телекомунікаційних систем», «Технології автоматизованого проектування телекомунікаційних систем», «Електричні та оптичні системи передачі», «Мобільні стільникові технології зв’язку», «Технології множинного доступу у стільникових телекомунікаційних системах», «Експертні системи перспективних телекомунікаційних проектів» та ін.

Кафедра електронних засобів телекомунікацій (під назвою «кафедра автоматизованого проектування») була організована у складі радіофізичного факультету у 1987 році та готувала інженерів-радіоконстукторів-технологів за спеціальністю 0704 «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів». Ініціатором заснування кафедри та її першим завідувачем був канд. фіз.-мат. наук, доцент В.П. Прудкий.

У 2002 р. кафедра отримала назву «кафедра електронних засобів телекомунікацій», а у 2019 році – свою нинішню назву.

З 1997 року підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за триступеневою системою «бакалавр – спеціаліст – магістр» за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікацїї» та спеціальністю 7/8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій». З 2016 року кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – від бакалавра до кандидата технічних наук (доктора філософії).

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович. Він є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій за спеціальностями 05.13.06 – «Інформаційні технології» та 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка», членом двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук, автором багатьох наукових статей та навчальних посібників. Професор В.М. Корчинський є членом редакційних колегій низки фахових наукових видань України, веде значну науково-організаційну роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керує аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Під його керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій, був науковим консультантом захищеної докторської дисертації.

Доповідь студентки ДНУ Є.Василиненко – переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 н.р.
При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». На кафедрі постійно діє методична група на чолі з завідувачем кафедри, яка відповідає за зміст розроблених програм, лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт (ККР), комплексних контрольних завдань (ККЗ).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з організаціями, що займаються розробками та впровадженням сучасних програмно-апаратних засобів цифрових телекомунікаційних систем. Практична підготовка студентів здійснюється на базі телекомунікаційних організацій Придніпровського регіону, з якими укладені довгострокові Угоди про співробітництво (Науково-виробниче об’єднання «Сігма-Т», Дніпропетровський територіальний підрозділ ПрАТ «ДАТА-ГРУП», ПрАТ «Телесистеми України», ПАТ «Укртелеком»). Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у майстер-класах та стажуванні в компаніях «Vodafone», «LIFE-Cell», «KyivStar» з перспективами подальшого працевлаштування.

Студентська команда ДНУ – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Професіонали майбутнього–2016» компанії Vodafone – переможниця у номінації «За актуальність представленого проекту» (наук. керівник – доц. В.Бондаренко)
З 2011 р. студенти IV курсу складають студентську команду ДНУ у традиційному Всеукраїнському конкурсі студентських науково-технічних проектів компанії «МТС-Україна» для студентів телекомунікаційного профілю підготовки, кожного року стаючи лауреатом у найпрестижніших номінаціях конкурсу.
Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. проректор НТУ «ХПІ» проф. Ю.Сакара вручає диплом переможця конкурсу студенту ДНУ Б.Гуньку
Колектив кафедри виконує науково-дослідну роботу «Методи та оптимізаційні моделі проектування програмно-апаратних засобів широкосмугових безпровідних телекомунікаційних мереж» (державний реєстраційний номер 0116U003992), у виконанні досліджень з якої беруть участь студенти III–V курсів. Активна участь професорсько-викладацького складу кафедри у науково-дослідницькій діяльності забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, мають наукові публікації. Студенти кафедри – активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Переважна більшість випускників кафедри працевлаштовуються за отриманою спеціальністю у сфері цифрових телекомунікаційних технологій: розробці програмного забезпечення, експертів та менеджерів трафіку телекомунікаційних мереж, 3D-проектуванні тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері телекомунікацій, які успішно працюють як в Україні, так і за її межами, зокрема в компаніях:«Vodafone-Україна», ПрАТ «KyivStar», ДКБ «Південне», «LIFE-Cell», ПрАТ «Укртелеком», ПрАТ «DATA-GROUP», «Huawai Technologies» та ін.