Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів

Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями
105 Прикладна фізика та наноматеріали;
153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітніми програмами та ступенями: 
Радіофізика, електроніка та оптоінформатика (Бакалавр);
Прикладна фізика та наноматеріали (Магістр, PhD);
Мікро- та наносистемна техніка (Бакалавр, Магістр, PhD); 
Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці магістрів за ОПП Функціональні та інтелектуальні матеріали в рамках спеціальності 104 Фізика та астрономія (за програмою подвійного диплому з Краківським педуніверситетом).

Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова 9, корпус ДНУ №12
Телефон: +38 (056) 373-12-63
E-mail: department@dnure.dp.ua

Завідувач кафедри: Коваленко Олександр Володимировичд-р фіз.-мат. наук, професор – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID.

На кафедрі працюють:
Буланий Михайло Филимоновичд-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Дробахін Олег Олеговичд-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Моісеєнко Василь Миколайовичд-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Андрєєв Михайло Вікторовичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Вашерук Олександр Васильовичканд. техн. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Гапонов Олексій Володимировичканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Гомілко Ігор Володимировичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Дергачов Михайло Петровичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Іванченко Олександр Володимировичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Колбунов Вадим Радиславовичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Ляшков Олександр Юрійовичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Магро Валерій Івановичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Макаров Володимир Олеговичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Салтиков Дмитро Юрійовичканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Скуратовський Ігор Анатолійовичканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Хмеленко Олег Валерійовичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Воровський Валерій Юрійовичзавідувач навчальної кріогенної лабораторії;
Дегтярьов Артем Васильовичзавідувач навчальної лабораторії прикладної електроніки та наносистемної техніки;
Куц Наталія Вікторівнастарший лаборант;
Лавров Роман Івановичпровідний інженер навчальної кріогенної лабораторії;
Леонова Наталія Анатоліївнапровiдний iнженер;
Павлов Василь Володимировичпровiдний iнженер;
Філінський Леонід Антоновичпровiдний iнженер;
Шабалін Володимир Валентиновичканд. фіз.-мат. наук, провiдний iнженер;

З 2019 року склад кафедри об’єднує викладачів кафедри радіолектроніки, кафедри прикладної та комп’ютерної радіофізики, а також частину викладачів кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки. В історичному ракурсі сучасна кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів зберігає та продовжує педагогічні та наукові традиції, закладені викладачами кафедр радіоелектроніки та фізики надвисоких частот.

Кафедру радіоелектроніки було засновано у 1961 році. Першим завідувачем кафедри радіоелектроніки став професор Ф.І. Коломойцев. У 1962 році відбувся й перший випуск спеціалістів-радіоелектроніків. Зростаюча потреба в спеціалістах цього профілю привела до швидкого збільшення кількості студентів, що навчаються на кафедрі радіоелектроніки.

1964 р. – на кафедрі створено лабораторію НДЛ «Електролюмінесценції», розпочато дослідження електричних і оптичних властивостей кристалофосфорів, розроблено електролюмінесцентні засоби відображення інформації.

1965 р. – розпочато теоретичні та експериментальні дослідження з вивчення властивостей нелінійних напівпровідникових резисторів на основі оксидів металів, проведені дослідження із застосування варисторів для керування яскравістю світіння електролюмінесцентних екранів.

У 1967 р. – значно збільшився об’єм навчальної й наукової роботи, що створило умови для розподілу кафедри на два колективи. З кафедри радіоелектроніки виділяється кафедра фізики НВЧ на чолі із професором Ф. І. Коломойцевим. Завідувачем кафедри радіоелектроніки стає доцент О.Я. Якунін, який надалі, став першим деканом радіофізичного факультету ДДУ. У тому ж році на базі кафедри радіоелектроніки проведено ІІ Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценції.

1969 р. – кафедра радіоелектроніки та кафедра фізики НВЧ уклали договір із ДМЗ і КБ ДМЗ про цільову підготовку фахівців-радіофізиків. Підприємства ДМЗ і КБ ДМЗ стали базовими підприємствами кафедр.

У 1977 р. – відділення радіоелектроніки фізичного факультету було реорганізовано в радіофізичний факультет (РФФ) ДДУ. Співробітники кафедри радіоелектроніки опанували технологію вирощування акустооптичних монокристалів галогенидів одновалентної ртуті. На базі кафедри радіоелектроніки проведено VI Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценції.

1980 р. – співробітники кафедри радіоелектроніки створили міжфакультетську «Кріогенну лабораторію» для низькотемпературних досліджень оптичних і електричних властивостей напівпровідникових матеріалів.

1998 р. – на кафедрі радіоелектроніки розпочато підготовку спеціалістів за спеціальностями: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, фізична та біомедична електроніка.

2000 р. – завідувачем кафедри радіоелектроніки став професор О.В.Коваленко.

2002-2003 рр. – проведено ліцензування та акредитацію спеціальностей закріплених за кафедрою радіоелектроніки.

2009 р. – на базі кераміки з оксидів металів та квантоворозмірних халькогенідних структур розроблено та виготовлено низку різноманітних сенсорів для аналізу навколишнього середовища.

Завідувачі кафедри радіоелектроніки О.Я.Якунін, О.В.Коваленко, І.М.Черненко (зліва направо)Завідувачі кафедри радіоелектроніки О.Я.Якунін, О.В.Коваленко, І.М.Черненко (зліва направо)

2014 р. – проведено акредитацію за спеціальностями закріпленими за кафедрою радіоелектроніки.

2015 р. – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем».

2016 р. – проведено ліцензування на розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю «Мікро-та наносистемна техніка». В цьому році також було проведено VII Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників.

З 1961 року кафедра радіоелектроніки підготувала понад тисячу висококваліфікованих фахівців. Серед них є вчені, політики й бізнесмени, видатні спортсмени, працівники банків та правоохоронних органів. Випускниками кафедри радіоелектроніки захищено 64 кандидатських та 18 докторських дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри радіоелектроніки підвищували свою кваліфікацію в провідних наукових лабораторіях і навчальних закладах інших країн. Вони постійно беруть участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, підтримують наукові зв’язки з багатьма відомими науковими установами, беруть участь у спільних проектах і дослідженнях, отримують гранти, керують держбюджетними та господарськими науковими проектами.

Кафедра фізики надвисоких частот (НВЧ) була створена в 1967 році на базі кафедри радіоелектроніки фізичного факультету (до НВЧ відносять частоти більші за 1 ГГц). Створення кафедри було обумовлено потребами розвитку радіолокації, супутникових систем зв’язку і телеметрії, які значним чином використовують НВЧ техніку. Засновником кафедри, як і кафедри радіоелектроніки, був заслужений діяч науки УРСР, професор, доктор технічних наук Ф. І. Коломойцев (1908-1991). На формування його наукових поглядів значний вплив мала його праця у Фізичному інституті АН СРСР ім. П. М. Лебедєва під керівництвом академіків С. І. Вавилова, А. П. Александрова, Є. В. Завойського, Г. В. Курдюмова, Б. М. Вула. Його науковий внесок у розвиток радіофізики був настільки вагомим, що інформацію про нього було включено до енциклопедичного довідника «Українська РСР» (1986).

Основним науковим напрямком кафедри у той час було дослідження взаємодії НВЧ-випромінювання з речовиною. У 1967 році відбувся й перший випуск радіофізиків, які мали спеціалізацію в галузі фізики НВЧ, серед них були завідувач відділу функціональних елементів систем управління Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ к.ф.-м.н., доц. Привалов Є. М., начальник сектору антенного відділу ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» Є. Д. Романенко. В 1969 році кафедра радіоелектроніки та кафедра фізики НВЧ уклали договір із ДМЗ і КБ ДМЗ про цільову підготовку фахівців-радіофізиків. Підприємства ДМЗ і КБ ДМЗ стали базовими підприємствами кафедр.

Після заснування радіофізичного факультету в 1977 році кафедра увійшла до його складу. У 1979 році кафедра переїхала до нового 12-го корпусу. Були розгорнуті навчальні лабораторії: квантової радіофізики, хвильових процесів та радіофізичного практикуму, основ радіолокації, мікрохвильової техніки, вимірювань на НВЧ, основ радіоелектроніки. Кафедра традиційно вела курс основ радіоелектроніки для студентів-фізиків. Під керівництвом доцентів кафедри О. О. Протопопова та В. М. Скубицького успішно працював радіоклуб.

У 1985 році кафедру очолив доцент, кандидат фізико-математичних наук І. Г. Прохода, який належав до школи академіка Л. Д. Ландау і був безпосередньо аспірантом академіка О. І. Ахієзера. З ім’ям доцента І. Г. Проходи на кафедрі пов’язаний розвиток напрямку обчислювальної електродинаміки, створення низки строгих математичних методів розрахунку пристроїв НВЧ. З 1991 до 2001 року завідувачем кафедри працював учень доцента І. Г. Проходи доц. , к. ф.-м.н. В. М. Морозов. Він продовжив традиції кафедри в плані розвитку напряму комп’ютерної електродинаміки.
Із 2001 року кафедру очолив професор, доктор фізико-математичних наук Олег Олегович Дробахін. Його наукові інтереси пов’язані з мікрохвильовими вимірюваннями, комп’ютерною обробкою сигналів та зображень, параметричним спектральним аналізом, неруйнівним контролем. Він є заступником голови підкомісії «Прикладна фізика та наноматеріали» науково-методичної ради, експертної ради з експертизи дисертацій з фізики та астрономії Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, секції «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» наукової ради Міністерства освіти та науки України. О. О. Дробахін є автором та співавтором багатьох наукових праць, з яких більш, ніж 170 увійшли у міжнародну науковометричну базу Scopus. Під його керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій. Він є академіком міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки. Неодноразово брав участь в експертних комісіях Державного космічного агентства України. У 2004 році кафедра набула сучасної назви – кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики.

Відомими випускниками кафедри є: багаторічний голова правління ВАТ «Дніпровський машинобудівний завод», лауреат Державної премії М. П. Фількін; аспірант кафедри – член правління інвестиційної групи «Інтерпайп», лауреат Державної премії О. І. Киричко; заступник Генерального конструктора ДП КБ «Південне»», лауреат Державної премії О.Л. Макаров; начальник відділення авіоніки ДП КБ «Південне» В. О. Сидорук; А. В. Коротков і заслужений металург України С. О. Притоманов, які багато років очолювали заводи трубної промисловості.

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: Квантово-розмірна електроніка, квантова електроніка, оптоелектроніка, методи, отримання нанорозмірних матеріалів, сучасні прилади наноелектроніки , електроніка неоднорідних систем , методи математичної фізики у радіоелектроніці, мікропроцесорна техніка, радіотехнічні кола та сигнали, радіоспектроскопія твердого тіла, фізика твердого тіла, напівпровідникова електроніка, твердотільна електроніка, теорія електричних та електронних кіл, мікроконтролерні пристрої, мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації, мікропроцесорні системи, програмування та алгоритмічні мови, напівпровідникові та гібридні інтегральні мікросхеми, основи томографії та комп’ютерна томографія, радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики, вакуумна та плазмова електроніка, метрологія та стандартизація сенсорів, аналіз електронних схем, мікроелектронна апаратура, цифрова схемотехніка, мікро ЕОМ, поверхневі явища в напівпровідниках, енергетична електроніка, проектування та конструювання напівпровідникових приладів та ІМС, технологія виготовлення мікросхем, Аналогова схемотехніка, технологічні основи електроніки, фізика напівпровідників та діелектриків, функціональна електроніка, електронні системи, фізика напівпровідникових приладів та мікросхем, медичні інформаційні системи, основи сонології, імпульсні цифрові пристрої, методи аналізу електричних кіл, цифрова схемотехніка, напівпровідникові перетворювачі, інженерна комп’ютерна графіка, матеріали електронної техніки, методологія та організація наукових досліджень, персональні комп’ютери, метрологія, основи радіоелектроніки, біометрія, обчислювальна математика, перетворення та обробка сигналів.

Місця роботи випускників: ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова, Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», Інститут транспортних систем і технологій НАН України, ТОВ Медівіт, медичні заклади регіону та інші.

Перші випускники кафедрі радіоелектроніки 1962 року на зустрічі з нагоди 50-річчя кафедри радіоелектроніки. Зліва направо: Смойлов В.Б. – к.ф.-м.н., с.н.с. зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій СРСР та УРСР; Рябченко С.М. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій України; Якунін О.Я. – к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри радіоелектроніки 1967-1982 р.р.; Бурдова Г.Г. – викладач; Лубянов Л.П. – с.н.с. НТУУ КПІ; Рудий В.С. – інженер; Можаровський Л.А. – к.ф.-м.н., доц. кафедри ЕОМ ДНУ ім. О.Гончара; Романченко В.О. – с.н.с. ДДХТУ.
Перші випускники кафедрі радіоелектроніки 1962 року на зустрічі з нагоди 50-річчя кафедри радіоелектроніки. Зліва направо: Смойлов В.Б. – к.ф.-м.н., с.н.с. зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій СРСР та УРСР; Рябченко С.М. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій України; Якунін О.Я. – к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри радіоелектроніки 1967-1982 р.р.; Бурдова Г.Г. – викладач; Лубянов Л.П. – с.н.с. НТУУ КПІ; Рудий В.С. – інженер; Можаровський Л.А. – к.ф.-м.н., доц. кафедри ЕОМ ДНУ ім. О.Гончара; Романченко В.О. – с.н.с. ДДХТУ.

 

Головний напрямок наукової роботи – електронне матеріалознавство та наноелектроніка. Різноманітні властивості напівпровідникових кристалів, плівок, гетероструктур, неоднорідних напівпровідників, кераміки та наноструктур досліджується з метою розробки на їх основі нових електронних приладів.

Науковою роботою кафедри радіоелектроніки за певними напрямками керують провідні фахівці: професор Коваленко О.В. – «Дослідження плівкових та квантоворозмірних структур методами оптичної спектроскопії, дослідження властивостей матеріалів сенсорної електроніки»; професор Буланий М.Ф. – «Дослідження структурних дефектів та механізмів рекомбінації в напівпровідниках».

У своїй науковій роботі співробітники кафедри співпрацюють з Брюнельським та Манчестерським університетами (Англія), Інститутом ім. Йозефа Стефана (Словенія), Університетом «Тор Вергата» (Італія), Технологічним університетом «Мікстека» (Мексика).

Студенти, закріплені за кафедрою радіоелектроніки, беруть активну учать у різноманітних наукових, культурних та спортивних заходах, які проводяться в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.