Співпраця зі стейкхолдерами

Значна увага приділяється кафедрою розвитку всебічної співпраці з усіма стейкхолдерами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Цю роботу можна поділити на наступні напрями:
  • залучення різних груп стейкхолдерів до розроблення й удосконалення освітніх програм і освітнього процесу.
Плідна співпраця налагоджена кафедрою з представниками IT Dnipro Community – спільноти успішних ІТ-компаній, які ставлять перед собою мету — об’єднати представників ІТ-індустрії, освіти та місцевої влади для реалізації спільних проєктів та розвитку сфери інформаційних технологій у Дніпрі. Детальніше тут: https://www.facebook.com/ffeks.dnu/posts/1118099715443852
Восени 2022 р. відбулась онлайн-зустріч науково-педагогічних працівників кафедри та фахівцями ІТ-компанії EPAM Ukraine – представниками Kharkiv IT Cluster Group. Детальніше тут: https://www.facebook.com/ffeks.dnu/posts/1144276006159556.
Pic6.2
Окрім залучення зовнішніх стейкхолдерів, важливою також є думка самих здобувачів освіти та випускників стосовно освітніх програм, на яких вони навчаються або закінчили. Традиційним є проведення щосеместрових анонімних опитувань здобувачів освіти щодо якості викладання освітніх компонентів впродовж семестру, результати яких є підставою для поліпшення як змісту, так і методів викладання, а також ці результати формують оцінку викладача з боку студентів, яка враховується при формуванні щорічного рейтингу науково-педагогічних працівників.
Опитування випускників проводяться безпосередньо після проведення атестації, коли враження від пройденого освітнього шляху ще не згасли, а також через кілька років після випуску, коли випускник вже може поглянути на освітню програму як фахівець з певним практичним досвідом в галузі. Для цього на кафедрі ведеться база даних випускників, яка постійно актуалізується.
Кожен роботодавець та випускник може заповнити відповідну анкету за адресою https://www.dnu.dp.ua/view/opytuvannia_anketuvannia.

 

  • залучення до проведення аудиторних занять, організації спільних круглих столів, конференцій, вебінарів, майстер-класів, воркшопів, тренінгів тощо.

 

У рамках VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем» у листопаді 2022 р. відбувся круглий стіл – зустріч із роботодавцями Дніпровського регіону та провідними викладачами ДНУ. Захід присвячувався питанням підвищення якості освіти та підготовки фахівців. Детальніше тут: https://www.dnu.dp.ua/news/4987.
На початку навчального року відбулися екскурсії для студентів першого курсу до Інжинірингової школи Noosphere / Ноосфера https://www.facebook.com/tatyana.bulanaya/posts/5557060204316173.
У листопаді кафедра організувала онлайн-зустріч із багаторічним стейкхолдером та потенційним роботодавцем – ІТ-компанією Luxoft Ukraine. Із представниками компанії поспілкувалися студенти ІІІ курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Детальніше тут: https://www.dnu.dp.ua/news/4964.
Pic6.3
А це вже онлайн-зустріч студентів І курсу спеціальностей 122 Комп’ютерні науки і 172 Телекомунікації та радіотехніка з представниками компанії Luxoft – глобальної технологічної компанії, однієї із лідерів на ринку послуг цифрової трансформації та створення програмних продуктів. Детальніше тут: https://www.dnu.dp.ua/news/4922.
До освітнього процесу за спеціальністю залучаються спеціалісти-практики, які працюють у провідних ІТ-компаніях регіону, що надає можливість здобувачам освіти отримувати актуальну інформацію безпосередньо від фахівців.
До уваги студентів усіх курсів кафедрою пропонується безліч заходів із профорієнтації, які дозволяють знайти своє покликання кожному здобувачеві освіти:
Усю важливу інформацію студенти отримують через соціальні мережі та популярні месенджери. На подібних зустрічах, які відбуваються регулярно, студенти отримують не лише важливу інформацію щодо професійного розвитку та можливостей для самоосвіти за межами університету у відповідності до тематики, яка зацікавила їх, а й пропозиції щодо проходження співбесід у провідних ІТ-компаніях та стажування з можливим подальшим працевлаштуванням.

 

  • залучення науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти, що дає змогу опановувати й переймати передовий досвід організації освітнього процесу та використання інноваційних технологій.

 

До освітнього процесу за спеціальністю залучено доктора технічних наук, професора кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії НТУ «Дніпровська політехніка» Олевського В. І.
Головою екзаменаційної комісії із проведення атестації за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 2023 р. є завідувачка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії Університету митної справи та фінансів, кандидатка технічних наук, доцентка Ульяновська Ю. В.
На базі цих закладів вищої освіти науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування, які дають змогу спостерігати освітній процес у іншому закладі в реальних умовах, відвідувати заняття, спілкуватися з учасниками освітнього процесу для вивчення кращих практик, опанування сучасних технологій та методів навчання, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня професійної компетентності та професійному розвитку наших викладачів.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus «Стейкхолдер – це будь-яка група або індивід, здатний вплинути на досягнення мети організації» Freeman R. E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach leo.