Історія кафедри

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації була заснована на радіофізичному факультеті у 1989 році та готувала інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації і управління» (з 1998 року – «Інформаційні управляючі системи та технології»).
Засновником та першим завідувачем кафедри був професор Долгов Валерій Михайлович, який доклав багато зусиль для формування і розвитку цього напрямку в ДНУ. Згодом обов’язки завідувача кафедри виконував докт. техн. наук, професор Ахметшин Олександр Мубаркович.
DolgovVM
Проф. Долгов В. М.
Проф. Ахметшин О. М.
З 2006 року по 2012 рік кафедру очолював канд. фіз.-мат. наук, доцент Вовк Сергій Михайлович. З 2012 року по 2019 рік завідувачем кафедри був докт. техн. наук, професор Гнатушенко Володимир Володимирович.
Доц. Вовк С. М.
Проф. Гнатушенко В. В.
На теперішній час кафедру очолює канд. техн. наук, доцент Свинаренко Дмитро Миколайович.
Перший випуск студентів відбувся у 1994 році. З 1993 року підготовка фахівців на кафедрі почала вестися за системою «бакалавр – спеціаліст» за напрямом підготовки «Комп’ютерні інформаційні технології» (з 2004 року – «Комп’ютерні науки») та спеціальністю «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління»; з 1997 року – за триступеневою системою «бакалавр – спеціаліст – магістр».
2017 року кафедру було перейменовано і вона отримала сучасну назву кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Зараз кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 Комп`ютерні науки (освітня програма Комп’ютерні науки) за усіма рівнями вищої освіти: бакалавр – магістр – доктор філософії (кандидат технічних наук).

В свій час на кафедрі працювали:

доцент Волик Людмила Федорівна,

доцент Бондаренко Максим Васильович,

доцент Каштан Віта Юріївна,

доцент Крохін Володимир Вікторович,

доцент Саліков Валентин Олександрович,

доцент Сафаров Олександр Олександрович,

            доцент Спірінцев В’ячеслав Васильович, 

            доцент Сущевський Дмитро Валерійович,

старший викладач  Антропов Олег Сергійович,

старший викладач Гвоздак Андрій Павлович,

старший викладач Соколова Наталя Олегівна,

викладач Селіверстова Тетяна Вікторівна,

асистент Шедловська Яна Ігорівна,

            лаборант Машкін Владислав Сергійович та ін.

За роки існування кафедра випустила понад 600 фахівців з комп’ютерних наук в галузі інформаційних систем та технологій, які працюють в провідних закладах освіти, державних установах і організаціях, на промислових підприємствах Придніпровського регіону та України, а також в країнах ближнього зарубіжжя, в Йорданії, Тунісі, КНР, Німеччині, Франції, Чехії, Польщі, США, Канаді та ін.