Міжнародна діяльність

Pic5.1
Здобувачам освіти та науково-педагогічним працівникам Університет пропонує широкий спектр міжнародних програм, грантів, стипендій:
В. о. завідувача кафедри Д. Свинаренко протягом 2020-2022 рр. був офіційним представником ДНУ в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ, https://academiq.org.ua ), організованого «Американськими Радами з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
pic5.2
У 2022 – 2023 рр. здобувачі освіти, що навчаються за освітньою програмою Комп’ютерні науки на бакалаврському та магістерському рівнях, беруть участь у проєкті Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «DigiJED: цифрова освіта спільними зусиллями». Студенти долучилися до вивчення курсів професійного спрямування «Operating Systems», «Distributed Systems & Network Programming», «Data Processing & Cloud Technologies», викладання яких здійснюється англійською мовою.
Партнерами проєкту є Університет прикладних наук Анхальт (Німеччина), Університет Святих Кирила і Мефодія (Північна Македонія), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національний університет «Одеська політехніка», Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара та Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
Детальніше про проект: https://www.dnu.dp.ua/news/4980.
Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують активні зв’язки з колегами із закордонних закладів вищої освіти, здійснюють активну діяльність у міжнародних професійних об’єднаннях . Вовк С. М. та Свинаренко Д. М. є членами Інституту інженерів електротехніки та електроніки – IEEE (Ukraine Section) та міжнародного професійного комп’ютерного товариства IEEE Computer Society.
Pic5.4
Д. Свинаренко (ліворуч) у складі делегації українських ЗВО разом з Першим секретарем Посольства України у Китайській Народній Республіці В. Сидоренком (під час візиту до КНР)
Наразі кафедрою ведеться підготовка до участі науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти за усіма рівнями у курсах з англійської мови від викладачів Кембриджського університету (University of Cambridge).
Pic5.5