Наукова діяльність

Pic4.1
Основними напрямами наукових досліджень кафедри є обробка інформації в складних системах, комп’ютерне моделювання систем, процесів та об’єктів, алгоритмічне та програмне забезпечення інформаційних і вбудованих систем, комп’ютерний зір та відеоінформаційні технології, захист інформації в комп’ютерних мережах, нейромережеві та нечіткі методи класифікації, розпізнавання образів, фрактальний аналіз, прогнозування та ін. Колектив кафедри виконує НДР «Інтелектуальна обробка даних в комп’ютерних інформаційних системах» (реєстраційний номер 0122U001397).
Найвищі показники з числа науково-педагогічних працівників кафедри (основне місце роботи) за даними наукометричної бази даних SCOPUS мають:

 

Кількість публікацій SCOPUS

Індекс Хірша (h-index)

SCOPUS

 

Доц. Андрєєв М. В

 

98

8

Доц. Вовк С. М.

 

37

6

Доц. Пляка С. М.

12

5

Активна участь викладачів кафедри у науково-дослідній діяльності суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Використання наукових досягнень у підготовці фахівців має суттєве значення для формування національних кадрів, що здатні розробляти, впроваджувати та експлуатувати нові наукоємні технології у стратегічно важливій для країни галузі інформаційних технологій.
Здобувачі освіти ІІІ-ІV курсів першого (бакалаврського) рівня та І-ІІ курсів другого (магістерського) рівня беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, мають доповіді та публікації. Традиційною є участь здобувачів освіти магістерського рівня у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем» ( http://meics.dnure.dp.ua ), яку щорічно проводить факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем. 2022 року здобувачами освіти випускного магістерського курсу у співавторстві з науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 15 тез доповідей на конференції.
Студенти кафедри – активні учасники та неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування, хакатонів.
Участь магістрів у Міжнародній науково-практичній конференції "Advanced Mathematical Methods of Space Information Processing and Analysis"