Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки за освітніми програмами та ступенями: 
Комп’ютерні науки (Бакалавр, Магістр, PhD).

Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корп. ДНУ № 12
Телефон: +38 (056) 373-12-63
E-mail: ffeks@365.dnu.edu.dp.ua

Т.в.о. завідувача кафедри: Пляка Сергій Миколайовичканд. фіз.-мат. наук, доцент – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID.

На кафедрі працюють:
Олевський Віктор Ісааковичд-р техн. наук, професор, професор кафедри (сумісник) – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Вовк Сергій Михайловичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Волковський Олег Степановичканд. техн. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Дерев’янко Олександр Івановичканд. техн. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Прокоф’єв Тихін Анатолійовичканд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Єгоров Артем Олександровичканд. техн. наук, старший викладач кафедри – Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID;
Ляшкова Тетяна Анатоліївназавідувач навчальної лабораторії;
Мороз Віра Олексіївназавідувач навчальної лабораторії методів комп’ютерної обробки інформації;
Волошина Тетяна В’ячеславовнапровідний інженер;
Лютов Олександр Григоровичпровідний інженер;
Сівцова Дар’я Дмитрівнастарший лаборант.

Викладачі кафедри викладають понад 40 дисциплін, зокрема: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Системне програмування», «Додаткові розділи програмування», «Сучасний інструментарій програміста», «Методи та системи штучного інтелекту», «Мова структурованих запитів», «Крос-платформне програмування», «Мультимедійне програмування», «Програмне забезпечення комп’ютерних мереж», «Захист інформації в комп’ютерних мережах», «Цифрова обробка сигналів», «Методи адаптивної обробки сигналів та зображень», «Методи розпізнавання образів», «Теорія прийняття рішень», «Технологія створення програмних продуктів», «Сучасна теорія управління», «Технології комп’ютерного проектування», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Проектування систем реального часу», «Методи обробки зображень та комп’ютерний зір», «Теорія алгоритмів», «Цифрові сигнальні процесори», «Моделювання систем», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Веб-технології та веб-дизайн» та ін.

Б.О. Чупина посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)Б.О. Чупина посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Кафедра була заснована на радіофізичному факультеті у 1989 році та готувала інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 “Автоматизовані системи обробки інформації і управління” (з 1998 року – “Інформаційні управляючі системи та технології”). Засновником кафедри був професор Долгов В.М., який приклав багато зусиль для формування і розвитку цього напрямку в ДНУ, і працює на кафедрі до теперішнього часу. Перший випуск студентів відбувся у 1994 році. З 1993 року підготовка фахівців на кафедрі почала вестися за системою “бакалавр – спеціаліст” за напрямом підготовки “Комп’ютерні інформаційні технології” (з 2004 року – “Комп’ютерні науки”) та спеціальністю “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”; з 1997 року – за триступеневою системою “бакалавр – спеціаліст – магістр”. Зараз кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки» – від бакалавра до кандидата технічних наук (доктора філософії).

О.М. Прокопчук посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

О.М. Прокопчук посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Участь магістрів у Міжнародній науково-практичній конференції Участь магістрів у Міжнародній науково-практичній конференції “Advanced Mathematical Methods of Space Information Processing and Analysis”

А.Г. Станчиць посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)А.Г. Станчиць посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Кафедра підтримує зв’язки з підприємствами, що займаються впровадженням сучасних інформаційних технологій. Усі лабораторні роботи забезпечені електронними методичними посібниками. Колектив кафедри виконує держбюджетну НДР «Методи та інформаційні технології цифрової обробки багатоканальних даних» (реєстраційний номер 0116U001297). Активна участь викладачів кафедри у науково-дослідній діяльності суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Використання наукових досягнень у підготовці фахівців має суттєве значення для формування національних кадрів, що здатні розробляти, впроваджувати та експлуатувати нові наукоємні технології у стратегічно важливій для країни галузі технічної політики. Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, мають публікації. Студенти кафедри – активні учасники та неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Окремо варто сказати про працевлаштування випускників кафедри. Проведений аналіз за останні роки говорить про те, що більшість випускників працевлаштовуються саме за отриманими спеціальностями і посідають різноманітні посади у сфері ІТ: розробці програмного забезпечення, 3D-проектуванні, управлінні ІС тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами, зокрема в ДНУ ім. О.Гончара, НМетаАУ, КБ «Приватбанк», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», КБ «Південне», Genomic Vision, Orange–France Telecom, CentraleSupélec, Cyclopus SAS, Philips Research, VTT Technical Research Centre of Finland, Accuray та ін.